In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen.
Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven. Hebt u kapitaalkrachtige en vriendelijke familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht.