In het milieuverslag de productiefactor natuur of het milieu.
In de praktijk nemen we vaker een norm van bijvoorbeeld 2, omdat er sprake kan zijn van dubieuze debiteuren of incourante voorraden. De brutowinst is de winst voor interest en belasting. De activiteit van een onderneming zegt iets over de effectiviteit en de efficiŽntie waarmee de beschikbare middelen worden ingezet. Tot de vaste activa behoren de immateriŽle en financiŽle activa. In deel 7 van de cursus basisbegrippen zullen wij u meer vertellen over ondernemingen. De current ratio moet dus minimaal de waarde 1 hebben om alle kortlopende schulden te kunnen aflossen. Dit kengetal vertelt ons hoe vaak de totale activa in een periode van bijvoorbeeld een jaar wordt omgezet.

In het milieuverslag de productiefactor natuur of het milieu. Balansposten worden daarbij gekoppeld aan activiteiten. De debiteurentermijn wordt berekend door de waarde van de vorderingen te relateren aan de omzet vorderingen gedeeld door omzet maal 365 dagen.