In het sociaal verslag komen de werknemers aan de orde.
Rentabiliteit Van Het Vreemd VermogenBij koop en verkoop van bedrijven zijn onderhandelingen van cruciaal belang. De crediteurentermijn geeft een beeld van de termijn dat rekeningen van leveranciers openstaan. We hebben het dan al snel over de begrippen omlooptijd en omloopsnelheid. Een voorziening is een opgebouwde reserve dat op enig moment in de toekomst kan worden aangewend voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen of oninbare vorderingen.