In totaal neemt het eigen vermogen af met ca 71,5 mln.
Marktwaarde Eigen VermogenHet Financieel Toetsingskader FTK voor pensioenfondsen is gebaseerd op het principe dat de gestelde vermogenseisen moeten aansluiten bij de risico’s. Boekhoudkundige regelgeving wordt omzeild door het gebruik van cash flows in plaats van winstcijfers. Een overzicht van de verschillende waarden bij de diverse methoden wordt weergegeven door figuur 4. Bij deze laatste formule moet er wel rekening mee worden gehouden dat het groeipercentage niet groter is dan de rentabiliteitseis. Het is namelijk zeer moeilijk om een aantal jaren vooruit te prognosticeren.

Rekening wordt gehouden met de tijdswaarde van het geld door middel van de disconteringsvoet. De te maken veronderstellingen en uitgangspunten zijn zeer subjectief en gebaseerd op de op dat moment bestaande verwachtingen omtrent de economische situatie. Rekening wordt gehouden met maatregelen die het rendement zouden kunnen verbeteren. Standards en de daarbij behorende interpretaties gezamenlijk IFRS. Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen.