Indien er dividend uit wordt gekeerd zal het kengetal meteen stijgen.
Kengetal SolvabiliteitNiet het volledige vermogen hoeft te worden aangewend. Op soortgelijke wijze kunnen we de omloopsnelheid en omlooptijd van bijvoorbeeld vaste activa en van voorraden berekenen. Balansposten worden daarbij gekoppeld aan activiteiten. Is dit niet het geval dan dreigt een faillissement.