Ingrijpende systeemwijziging voor financiering zorgvastgoed.
Vroon, vice-voorzitter van het College bouw zorginstellingen. André Bode, senior beleidsmedewerker van het College bouw zorginstellingen. De invoering van de WTZi heeft verstrekkende gevolgen, vooral voor bouwinitiatieven. Expertise Bouwcollege gaat naar Centrum voor Zorg en Bouw TNO. Ziekenhuizen zelf verantwoordelijk voor huisvesting. Door onjuiste inschattingen van operationele risico’s en een gebrek aan adequate maatregelen verliezen banken jaarlijks miljoenen euro’s. Huisvestingskosten ziekenhuizen vooraf te berekenen met Life Cycle Costing Model; Verbetering huisvesting ouderenzorg komt op gang. Ander zorgstelsel leidt tot nieuw beheer ziekenhuizen.

Presentatie van het boek "Bouwen aan de architectuur van de zorg", in ontvangst genomen door staatssecretaris Jet Bussemaker; met een bijdrage van Marinus Verweij, bestuurslid van het College bouw zorginstellingen. Zorgmarkt, platform voor marketing en ondernemen in de zorg nr. EuHPN European Health Property Network werkt op het raakvlak tussen zorg en bouw. Hierbij treft u het antwoord aan op de vragen die de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gesteld naar aanleiding van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen WTZi. Gemeenten zetten met onthouden grond rem op bouw zorgwoningen. Jubileumcongres College bouw zorginstellingen gericht op de toekomst. Bouwcollege over toekomst wonen en zorg; door Marieke Los, met een bijdrage van drs.

Matrix, personeelsblad van het Martini Ziekenhuis nr. Zorginstellingen zullen in de toekomst meer gaan neigen naar de kant van het vastgoed, hetgeen ze meer ondernemer maakt. Johan Vijverberg, hoofd van de afdeling Care van het Bouwcollege. Integrale aanpak brandveiligheid in zorginstellingen minder eenvoudig dan het lijkt; met een bijdrage van ing.

Interview met Else Bezemer-Bijl, hoofd van de afdeling Cure van het College bouw zorginstellingen. Healing environment heeft in veel ziekenhuizen toekomst. Nationale Brainstormsessie Huisvesting Zorgsector in Eindhoven; met een bijdrage van Joram Nauta, stafmedewerker van het College bouw zorginstellingen. College bouw zorginstellingen legt basis voor toekomst zorglocaties. Hierbij leg ik u een wijziging van het Uitvoeringsbesluit van de Wet toelating zorginstellingen WTZi voor. Goedkeuring Wijziging Regeling prestatie-eisen Wet Toelating Zorginstellingen.