Intrinsieke waarde Waarde van een onderneming volgens de balansgegevens.
Balans AandelenkapitaalIntrinsieke waarde Waarde van een onderneming volgens de balansgegevens. Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Volgens het rapport Arbobalans van het ministerie van Sociale Zaken heeft 28 procent van de Nederlandse werknemers te .

Bij onvolledige informatie kunnen wij u niet goed van dienst zijn. Onderhandse lening Lening op lange termijn die door 1 geldgever wordt verstrekt. Het is onderdeel van een jaarverslag en wordt gelijktijdig met het jaarverslag gepubliceerd. Consumptief afnemerskrediet Verstrekt de consument krediet aan de leverancier. Belangrijkste vormen financiering voor niet commerciële organisaties. Vervroegde aflossing Minder aantrekkelijk, want je moet dan een interestvergoeding betalen. Eigenwoning forfait Bedrag dat bij het inkomen moet worden opgeteld en waarover belasting betaald moet worden. Inkomstenbelasting progressief Naarmate het inkomen hoger is, betaalt met procentueel meer belasting. Agio op obligaties Doordat de interest op obligaties hoger is dan de marktrente op het moment van plaatsing. De handleiding bevat een uitgebreide bespreking van de leerpunten en een opzet voor een training van een halve dag, compleet met oefeningen en handouts. Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

Maar hoe maak je een jaarverslag en wat moet er in een jaarverslag staan? méér. Per 1 januari 2007 is deze klassieker niet meer te koop. Maar hoe stel je een jaarrekening op en welke informatie moet erin staan? méér.

Optie Recht om aandelen te kopen op een vastgestelde prijs, als de prijs van het aandeel stijgt, kopen ze aandelen goedkoop, en verkopen ze duur. Leverancierskrediet Krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer . Huurkoop Blijft de verkoper eigenaar totdat de laatste termijn is betaald. Tendersysteem Aan de hand van inschrijvingen wordt de uitgifte koers vastgesteld. Talon Waneer hij alle coupons heeft verbruikt, stuurt hij de talon naar de instelling die de obligatielening heeft uitgegeven, dan krijgt hij een nieuw couponblad. Prioriteitsaandelen Staat op naam meestal de bedoeling deze in handen van een kleine groep personen te houden.

Kredietverlening tussen ondernemingen waar vooruitbetaling plaastsvind. Een bedrijf is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te stellen en dit te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De technische voorzieningen hebben een overwegend kortlopend karakter. Toonbankuitgifte Als na de eerste dag van uitgifte de plaatsing van de obligaties nog enige tijd word voortgezet. Het kan dus zijn dat een onderneming een negatieve reserve heeft ter grootte van het resultaat over het lopende boekjaar. Deze is uitsluitend nog te huur per periode van vijf aaneengesloten werkdagen.