Je winst van de resultatenrekening komt op bij je kapitaal.
In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik mijn aandacht richten op de Triodosbank NV, omdat deze van alle leden van de Triodosgroep het meest veelzijdig met kapitaal en geld omgaat. In 1990 hebben de Triodosbank en de Stichting Grondbeheer samen het Biogrond Beleggingsfonds opgericht, dat aandelen uitgeeft. Het zo verworven vermogen wordt belegd in grond die biologisch wordt beteeld. De statutaire reserve wordt aangehouden krachtens de statuten van de vennootschap en betreft xxx.

Het gestort en opgevraagd kapitaal bestaat uit xxx aandelen van xxx nominaal. Het effect van lage rentevergoedingen is goed te verkopen, omdat ze direct leiden tot goedkopere productiekosten voor de ondernemers. Tientallen miljoenen dollars spendeerde de gewezen zakenman en gouverneur van Massachusetts al uit eigen zak om zijn politieke droom te verwezenlijken en het einde is nog niet in zicht. Triodos Deelnemingen BV, die zich bezighoudt met het verstrekken van risicodragende participaties, met adviesverlening en directievoering.

De wettelijke reserve is opgenomen voor het verschil van gestort en opgevraagd kapitaal van de vennootschap en het wettelijke minimum aandelenkapitaal. Het laatste lid van de Triodosgroep is Triodos Deelnemingen BV, opgericht in 1988, om risicodragende participaties te verstrekken, advies te verlenen en directie te voeren. Je winst van de resultatenrekening komt op bij je kapitaal.