Kies in het dialoogvenster Bestand downloaden de optie Opslaan.
Rendement Op Eigen VermogenEen bedrijf dat op zich goed rendeert, kan toch in de problemen komen. Er zijn twee belangrijke ratio's die de rentabiliteit weergeven. Met andere woorden; nieuws dat wezenlijk effect kan hebben op de waardepapieren van de onderneming. Hiervoor worden ook de termen index of indexering gebruikt. Opbrengsten vůůr afschrijvingen op materiŽle vaste activa, afschrijvingen op immateriŽle vaste activa en aflossingen als percentage van de omzet. Winst vůůr belastingen als percentage van de omzet. Tel de nettowinst en de betaalde rente bij elkaar op.

Kies in het dialoogvenster Bestand downloaden de optie Opslaan. De contante waarde van de verwachte uitkeerbare netto kasstromen uit nieuwe productie in een bepaalde periode. De omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. Deze ratio geeft weer hoe de kwaliteit =betalingsgedrag van de debiteuren is. Notering van Barco Industries op de Brusselse beurs. Cashflow uit bedrijfsvoering en cashflow uit investeringen, exclusief overname en afstoting van bedrijven.

Het drukt uit hoeveel u als ondernemer met uw bedrijf verdient in relatie tot het door u geÔnvesteerde vermogen. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Bedrijfswinst plus afschrijving op materiŽle vaste activa, afschrijving op immateriŽle vaste active en aflossingen. Dirk Boogmans wordt benoemd tot nieuwe Directeur-Generaal van GIMV. Opbrengsten minus alle kosten die gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering, maar exclusief financiŽle onderdelen en belastingen.

Een proces waarbij banken delen van omvangrijke leningen aan andere banken doorverkopen. Kernkapitaal van een bank uitgedrukt als percentage van het risicogewogen balanstotaal. Koopsom van het vastgoed inclusief alle gemaakte kosten. Een persoon of een groep personen die betrokken is of betrokken kan raken bij de activiteiten van een organisatie. Brandstoffen die afkomstig zijn uit resten van plantaardig en dierlijk leven uit een geologisch verleden, bijvoorbeeld kolen, olie, aardgas en turf.