Kleinere bedrijven maken voor de financiering van hun bedrijf vooral gebruik van bankkredieten.
Kleinere bedrijven maken voor de financiering van hun bedrijf vooral gebruik van bankkredieten. Ook daarvoor is kennis van vastgoed van groot belang. Dit terwijl sommige klanten hieraan wel de voorkeur geven. Vastgoed vormt veelal ook een spaarpot wanneer u dat in eigendom heeft. Het zou ons een genoegen zijn om ook eens kennis met u te mogen maken. Kenmerkend voor vastgoed is dat het gebruikt wordt door mensen. Meestal zijn deze kortlopend omdat het voor de bank moeilijk is om een inschatting te maken voor de risico's op langere termijn. Naast kennis van vastgoed en mensen, hebben wij daarom ook kennis van geldzaken en assurantien verzameld. Wat u van ons niet moet verwachten zijn lijvige rapporten. In vrijwel alles wat wij doen komt onze kennis van vastgoed weer terug.