Koop Goedkoop werkt namelijk met het erfpachtrecht.
Erfpacht Fiscaal AftrekbaarDe aankoop van een woning brengt verschillende soorten kosten met zich mee. Waar ruwweg recreatie voorzien is, waar agrarisch gebied, industrie e. Oversluiten Oversluiten is het opnieuw afsluiten van uw hypotheek. Dit houdt in dat er voor de koper geen kosten koper in rekening worden gebracht. Bij een Koop Goedkoopwoning wordt de woning zelf verkocht. Bovendien wordt subsidie gegeven op de huur van de grond. In de laatste fase is er nauwelijks nog rente te betalen. Hierdoor wordt een eigen huis voor meer mensen bereikbaar. Met dertig belangstellenden is Patio zeer tevreden. Vinex Vinex staat voor de Vierde Nota Ruimtelijke ordening.

Een reden kan zijn een lagere rente of betere voorwaarden. Het eigenwoningforfait en de hypotheekrente vallen in Box 1. De gemeente krijgt dan de beschikking over de grond niet meer terug. Wie een Koop Goedkoopwoning koopt, is eigenaar van de woning.

Pas na 11 jaar wordt de volledige grondhuur betaald. De kopers kopen alleen de woning en huren de grond. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Vorig jaar startten vier corporaties met Koop Goedkoop.