Leningen en kredieten met een looptijd die korter is dan één jaar.
Kort Vreemd VermogenBalansposten worden daarbij gekoppeld aan activiteiten. De tijd in dagen die verstrijkt vanaf het moment dat u een factuur verstuurt totdat u die factuur betaald krijgt, noemen we ook wel de debiteurenperiode of de omlooptijd debiteuren. De brutowinst is de winst voor interest en belasting. Een businessplan ontstaat in de loop van de tijd en wordt steeds uitgebreider en concreter. Als er afspraken zijn gemaakt hoe tot hoe hoog de onderneming rood mag staan, zal de rente laag zijn. Dit kengetal vertelt ons hoe vaak de totale activa in een periode van bijvoorbeeld een jaar wordt omgezet.

De mate waarin u gebruik maakt van dit krediet is afhankelijk van uw inkomende en uitgaande betalingen. Ondernemers zijn vaak ook geïnteresseerd in de omloopsnelheid van de totale activa. Uitzondering hierop is de kredietfaciliteit bij een bank.