Maar u hoeft een bepaald deel van uw vermogen niet mee te tellen voor de huurtoeslag.
Vermogen HuurtoeslagAls de gemeente de woning niet passend vindt, krijgt u geen huurtoeslag. De belastingdienst zal deze niet aanmerken als medebewoner. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet de huurprijs binnen bepaalde grenzen vallen. Als u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien omdat u geen of onvoldoende inkomen heeft Ún u kunt geen uitkering krijgen bij een andere instantie, kunt u terecht bij de afdeling Sociale Zaken, Looskade 2. De belastingdienst kan uw huurtoeslag ook direct overmaken aan uw verhuurder. Als de gemeente heeft besloten dat uw woning niet passend is, kan het zijn dat uw situatie later verandert, bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding of verbetering van het gezinsinkomen. Naast uw inkomen speelt het gezamenlijk vermogen van u en uw medebewoners een rol. Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en hoe hoog deze zou kunnen zijn, dan kunt u anoniem een proefberekening maken. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed.

Het kan zijn dat u niet aan een van de voorwaarden voldoet, maar toch in aanmerking komt voor huurtoeslag, omdat er sprake is van een bijzondere situatie.