Maatregelen in de toekenningsfase van de studiefinanciering blz.
Maatregelen in de toekenningsfase van de studiefinanciering blz. Voorgesteld wordt dat de minister jaarlijks het rentepercentage vaststelt. Bladzijdenummers verwijzen naar de Memorie van Toelichting Kamerstuk 30387, nr. Instellingen moeten hierbij volledige openheid van zaken geven. Onder meer over de wijze waarop ze de overheidsbijdrage besteden. De D66-fractie wil weten welke waarborgen er zijn dat de overheid debiteuren niet ineens opzadelt met onverwachte, buitensporige renteverhogingen. De artikelen I, onderdeel C, en V treden in werking met ingang van 1 januari 2008. Vrijstelling aanwending van leerrechten en betaling van collegegeld blz.

Alleen zijn wij van mening dat dat op een andere manier ook mogelijk is. Er is nog geen evaluatie van de nieuwere elementen van het beleid.