Maatstaven die niet gedefinieerd zijn door boekhoudnormen.
Eigen Vermogen In EngelsOm een bedrijf in een grootteklasse onder te brengen, moet de jaarrekening twee achtereenvolgende boekjaren voldoen aan minimaal twee van de drie gestelde eisen. Overige wettelijk verplichte en in de statuten vermelde reserves. Macintosh gebruikers kunnen de insteekmodule niet gebruiken en dienen de verificatie te laten verlopen via een Windows pc.

Verhouding tussen de bedrijfsuitgaven en de bedrijfsinkomsten. Indien u problemen ondervindt die niet zijn op te lossen door de aanpassingen hierboven, liggen de problemen waarschijnlijk aan de combinatie van systemen die u gebruikt. Indicator van de rendabiliteit van een aandeel uitgedrukt in percenten. Het kan voorkomen dat u problemen ondervindt bij het inzien van de originele jaarrekeningen.

Netto resultaat boekjaar gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers in dat boekjaar. Nettowinst vermeerderd met de voorzieningen en de toevoegingen aan de afschrijvingen. Beurswaarde van een onderneming op een gegeven moment koers van het aandeel vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat het kapitaal van een onderneming vormt. In ruil hiervoor ontvangt hij de optiepremie, de prijs van de verkochte optie.

Hierbij valt op te merken dat de aandeelhouders de verwezenlijkte winsten niet elk jaar afnemen en ze in de reserves opnemen. Geeft aan hoeveel maal het totale vermogen omgezet wordt. Heeft u al een jaarrekening ingezien? Installeer dan vandaag nog de Reader en vraag de jaarrekening opnieuw op. De onderneming Albert verkoopt haar product Z aan de prijs van 20. Installeer deze en probeer opnieuw de jaarrekening op te vragen.

Deze post is de uitkomst van alle posten die in het categorale en het functionele model boven deze post staan. Bedrijven presenteren daarom winstcijfers met en zonder valuta-effecten. Deze post wordt gevuld wanneer handelsdebiteuren in de balans vermeld zijn.