Martijn, universitair docent belastingrecht, het boek Mijn Eigen Haard.
Er is een geschakeerd aanbod van risicodragend vermogen in Nederland aanwezig. Dit kan een tijdelijk of een structureel verschijnsel zijn. Martijn, universitair docent belastingrecht, het boek Mijn Eigen Haard. Solvabiliteit en rentabiliteit zijn aan elkaar gekoppeld. Ondernemingen zijn in toenemende mate bereid en genoodzaakt om op internationale markten te concurreren. Hetzelfde probleem doet zich voor met betrekking tot de uitgang oftewel de desinvestering. Algemene kenmerken van de venture capital branche in Nederland. Wat ervaring betreft heeft de branche in Nederland het stadium van volwassenheid bereikt. Een ander onderscheidend element betreft de structuur van de fondsvorming. Hierdoor raken we hopelijk af van excessen als afkoop van polissen om vervolgens elders weer een nieuwe polis te sluiten. Dit is een lastige vraag die een opmerking vooraf behoeft.

Een tendens die zich manifesteert is een verschuiving naar links. Wij verwachten dat dit fenomeen zich ook in Nederland verder zal ontwikkelen. Nog een korte uitweiding over het verband tussen risico en rendement. De praktijk is op dit punt sterk aan het veranderen. Die maakt misbruik van de onwetendheid van zijn cliŽnten. Het lijkt dan niet meer dan logisch dat kapitaal volgt. Deze ontwikkeling zal zeer nauwlettend gevolgd moeten worden. Ook daar is planning van belang, zij het dat deze niet op de dag af te maken is. Dan blijkt de bancaire invloed groter dan de ondernemer zich vooraf realiseerde. Het is een naslagwerk voor zowel huizenbezitter als koper. Men aarzelt dan ook niet de landsgrenzen te overschrijden.

Een strategie dient tot uitdrukking te komen in een businessplan. Dit dient ook in differentiatie van de aanbodzijde tot uitdrukking te komen. Ondanks de volwassenheid van de branche zijn in Nederland risico en rendement nog niet in balans. Volgens vader en zoon bestaan er een hoop misverstanden.