Meerderheid weigert kleur te bekennen over financiering onderwijs.
Financiering OnderwijsVoordracht PS-voorzitter Busquin sterk staaltje van Oude Politieke Cultuur. Deze bestaat naast een vaste voet ook uit een leerlingaantal afhankelijke voet bepaald door de voor de schoolsoort geldende ratio. Het onderscheid is derhalve belangrijk met betrekking tot de waardebepaling van het onroerend goed en het ogenblik van inschrijving op de wachtlijst. Beknopte omschrijving van de voorgenomen werken en raming van de kostprijs, met aanduiding van de vestigingsplaats waar de werken zullen worden uitgevoerd. De D66-fractie wil weten welke waarborgen er zijn dat de overheid debiteuren niet ineens opzadelt met onverwachte, buitensporige renteverhogingen.

De redenering is dat de gemeente in staat is bij een geringere stijging deze fluctuatie op te vangen. Voorts wordt onder bepaalde condities een specifieke uitkering verstrekt aan gemeenten. Voormalig minister van Begroting Wivina Demeester en de CVP-fractie hoogst verwonderd over het verlaten van de Euromeesternorm. Vlaamse regering laat eigendomssector vallen als een baksteen. Minister Renaat Landuyt schaft zichzelf af als minister van Toerisme.