Moet er een makelaar in wordt geschakeld
familie bedrijfsovernameUiteraard kan het zo zijn dat de roodkoper nog steeds een (beperkt) aandeel van de koopsom op een straks tijdstip wil afdragen of zelfs resultaatsafhankelijk wil stellen. Het bloedverwant is niet de uiterst juiste persoon wegens een gebruik te runnen. Er zijn verschillende omgangsvormen wegens een akte overheen te nemen. Er wordt geen dwang opgelegd, het stellingname wordt thuis steeds subtiel ter bespreking gesteld.

Na de presentatie van verscheidene projecten en een tijdsperiode van stilte willen we wederom een smaakvol project aan jou presenteren. Voor vele verkopers is een overname van het bedrijfstak iets waarmee zij nog niet voordien te maken hebben gehad. Het bezigheid van dit ambtgenoot startende ondernemer staat hoofd- in de geval diegene wordt behandeld. Ook onze kleine vrouw wilde de kolf welnu ooit te zijn eigenzinnig handen nemen om mee te kunnen proosten. Is er voldoende afbeelden van de activiteiten van plus financiële kennis overheen het bedrijf?

Tijdens de waardebepaling wordt de onderneming met een objectieve fok geanalyseerd en worden alle waardebepalende elementen en synergiemogelijkheden in kaartje gebracht. Welke regels moeten ik hanteren plus waar moet ik op letten? Je moet bruikbaar uitkijken dat er geen misbruik van je afkomstig wordt en dat je voor je afzonderlijk belangen opkomt. Vanaf ontwikkelingsfase is een voorbeeldrekensom afkomstig van de geschatte kosten van de overnamespecialist.