Nederlandse bestedingen van de produktie, bijvoorbeeld.
Deze heffingskortingen zijn niet overdraagbaar aan de partner. De grootbanken hebben al een offerte ingediend voor de plaatsing van de aandelen en de obligaties van het eerste Arkimedes-fonds. Het nieuwe belastingstelsel is zijn tweede jaar ingegaan.

Nederlandse bestedingen van de produktie, bijvoorbeeld. Elke soort inkomen valt in een bepaalde inkomensbox. Helder artikel beschrijft de eisen waaraan een bedrijfsplan, dat je aan banken en investeerders wilt voorleggen, moet voldoen. In ons belastingstelsel wordt er een onderscheid gemaakt naar inkomen.