Niet voor de indirecte beleggingen in durfkapitaal.
Overeenkomst DurfkapitaalVoorwaarde is wel dat hij de lening aanwendt voor investeringen in zijn restaurant. Indien uw neef onverhoopt niet aan zijn financiŽle verplichtingen kan voldoen, dan is het verlies op uw lening niet aftrekbaar. Deze rechtspersoon moet aan alle voorwaarden voldoen. Het boekjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart.

De gevolgen voor hem van alternatief 4 worden aldaar besproken. Zo zal de erfgenaam niet tevens mede-firmant kunnen zijn van de geldlener. Alsdan kan immers de tijdspanne tussen het moment van overname en het moment waarop de geldlening moet zijn verstrekt, te kort blijken.