Notering van Barco Industries op de Brusselse beurs.
Rendement Op Het Eigen VermogenHet rekenkundig gemiddelde van de jaarlijkse uitkeringen en de slotuitkering. Winst vˇˇr belastingen als percentage van de omzet. De gemiddelde prijs van het aandeel gedeeld door de omzet per aandeel. De contante waarde van de verwachte uitkeerbare netto kasstromen uit nieuwe productie in een bepaalde periode. Notering van Barco Industries op de Brusselse beurs. Cashflow uit bedrijfsvoering en cashflow uit investeringen, exclusief overname en afstoting van bedrijven. Tel de nettowinst en de betaalde rente bij elkaar op.

Meest voorkomende gasvormige stof in de atmosfeer die bijdraagt aan het broeikaseffect. Een persoon of een groep personen die betrokken is of betrokken kan raken bij de activiteiten van een organisatie. De levenscyclus omvat alle productiefasen, het gebruik en het uiteindelijke inleveren bij het afval. Dit is de absolute ondergrens voor een acceptabele situatie. Abonneer u op de Beleggers Belangen Nieuwsbrief en ontvang deze nieuwsberichten zodra ze gepubliceerd worden. Dirk Boogmans wordt benoemd tot nieuwe Directeur-Generaal van GIMV. Opbrengsten vˇˇr afschrijvingen op materiŰle vaste activa, afschrijvingen op immateriŰle vaste activa en aflossingen als percentage van de omzet. Een proces waarbij banken delen van omvangrijke leningen aan andere banken doorverkopen.

Kernkapitaal van een bank uitgedrukt als percentage van het risicogewogen balanstotaal. Hiervoor worden ook de termen index of indexering gebruikt. Opbrengsten minus alle kosten die gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering, maar exclusief financiŰle onderdelen en belastingen. Winst vˇˇr belastingen plus betaalde rente en koersresultaten gedeeld door betaalde rente en koersresultaten. Met andere woorden; nieuws dat wezenlijk effect kan hebben op de waardepapieren van de onderneming. Dividend gedeeld door de gemiddelde prijs van de genoteerde aandelen.