Omdat lijn C in zijn geheel boven lijn B ligt is het gemiddeld vermogen daar zelfs nog groter.
Ook voor schulden bestaat er overigens een zogenaamde vrijstelling. Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de afstand die het vliegtuig op de landingsbaan aflegde. Het vliegtuig vliegt met constante snelheid dus is de som van de krachten op het vliegtuig gelijk aan 0. Leg uit welke grafiek, A, B of C, bij de vlucht van de Globalflyer hoort. De verplaatsing is gelijk aan de oppervlakte onder de snelheids-grafiek. Neem aan dat het rendement van de motor tijdens de reis constant was.