Ondersteuning bieden bij de totstandkoming van een zorgprogramma GGZ.
Financiering GgzOndersteuning bieden bij de totstandkoming van een zorgprogramma GGZ. In de aanvullende verzekering kan eventueel extra dekking zitten. Elk van de drie deelsectoren kent een eigen wijze van regelgeving en financiering.

De jeugdhulpverlening is het grootst en tekent voor de helft van de totale capaciteit van de jeugdzorg. De basisverzekering vergoedt echter maximaal acht sessies bij de eerstelijns psycholoog. Overeenkomstig genoemd artikel zal tot het geven van de aanwijzing niet eerder worden overgegaan dan nadat dertig dagen verstreken zijn na verzending van deze brief. Landelijke evaluatie van de vier regionale pilots 'Benchmark Huisartsenzorg'. Verder zal ik het Centrum Indicatiestelling Zorg duidelijke richtlijnen meegeven hoe om te gaan met de geneeskundige en niet geneeskundige activerende begeleiding bij een psychische stoornis. Pleegzorg De jongere verblijft een of meer dagen in de week in een ander gezin. Zichtbaar maken van kwaliteit in de huisartsenzorg. Werkwijze Verkenning van de verschillende disciplines en de bijbehorende taken.