Onverdeelde winst: positieve uitkomst van de winst- en verliesrekening
balans eigen vermogenJe leert inzicht te krijgen in jouw methode van reageren en bijgevolg van jouw handelen. Bepaald alhoewel het voorgaande zou ik bedenken dat handelsbanken nauwelijks meer iets met onzerzijds willen. De uitkomsten zijn bijgevolg indicatief. Linksaf op de jaarafsluiting staan de zaken waar ditvermogen te opgehouden is, de activa. De bijtelling kan niet meer belopen dan het hoofdsom datten laste van de winst is gebracht.

Indien de noodsituatie een iets bewezen heeft, is dat de verschillende economieën wereldwijd sterk met mekaar verbonden zijn. Het leasen van kapitaal-intensieve investeringen is vandaag het dageraad een van de uiterst gangbare vormen van financieren. Zowel namens het Raad van beheer heet ik u van harte welkom. Wordt tactisch manager van menselijk kapitaal. In geldelijk opzicht gaven we een beslissende impuls aan de herallocatie van kapitaal met de advertentie van een opzienbarend aandelen-inkoopplan ter waarde van 5 miljard euro dat we hoofdzakelijk in 2008 zullen uitvoeren. De rechterzijde, de passiva of ook wel krediet zijde, geven aan hoe dit have gefinancierd zijn.