Op bais van de interne rentabiliteit is echter project c het voordeligste.
Berekening Interne RentabiliteitImmers ander kon men zich de moeite besparen en het geld op de bank laten staan. Gedurende de looptijd van het project is de jaarlijkse winst gelijk aan de cashflow minus de afschrijvingen. Door interpolatie proberen we zo dicht mogelijk bij nul te komen. In het laatste jaar moet bovendien de restwaarde worden afgetrokken, maar die is hier niet aanwezig.

Is de uikomst kleiner dan nul dan verhogen we de rentewaarde. We maken een schrijven een optelsom uit van alle contante waarden in elk jaar. Is de uitkomst hoger dan nul dan verlagen we de rentewaarde.

Alle bedragen worden aan het eind van het jaar betaald of ontvangen. Met behulp van een spreadsheet is dit een fluitje van een cent, maar met de voorbeelden is dat ook zonder te doen. We vullen die optelsom in met verschillende rentewaarden.