Op de grootte van de solvabiliteit kan er geen precies cijfer worden gekleefd.
Formule SolvabiliteitDe solvabiliteit geeft de mate aan waarin ondernemingen hun schulden kunnen betalen. Hoe lager dit percentage des te hoger is de liquiditeit. Zoals u merkt, is solvabiliteit een belangrijke graadmeter voor de financiŽle onafhankelijkheid van uw bedrijf. Dit percentage moet binnen de 150 en 200 procent liggen. Op de grootte van de solvabiliteit kan er geen precies cijfer worden gekleefd.

Volgens de gouden balansregel moet dit percentage onder de 100 procent liggen. Als het bedrijf minder inkoopt op rekening dan daalt de krediettermijn van crediteuren. Dit percentage moet minimaal 50 procent of meer zijn. Kies in het dialoogvenster Bestand downloaden de optie Opslaan. Veel plezier er mee, en mocht u op of aanmerkigen hebben, laat het me weten. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Informatie over de financiŽle gezondheid van uw bedrijf. Dit percentage moet minimaal 33,3 procent of meer zijn.

De omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. Tegenover korte schulden staat dan een gelijk bedrag aan debiteuren en liquide middelen. Er zijn twee belangrijke ratio's die de rentabiliteit weergeven. De gemiddelde krediettermijn van crediteuren is de gemiddelde tijd die verloopt tussen de inkoop op rekening en de betaling van de crediteuren. Dit getal geef aan of ondernemingen in staat zijn hun korte schulden af te lossen.

Indien er dividend uit wordt gekeerd zal het kengetal meteen stijgen. De rentabiliteit over het totale vermogen wordt berekend door het bruto of nettoresultaat vůůr belastingen en de financiŽle kosten te delen door het totaal der activa, zoals dat op de balans staat. Ik kon geen kengetallen vinden dus heb ik ze er zelf maar op gezet. Is dit niet het geval dan dreigt een faillissement. Russisch, Spaans of Turks, Collegenet helpt je verder. Dan is er namelijk een overschot aan lang vermogen. Indien ondernemingen met het vreemd vermogen meer verdient dan het haar kost dan is er sprake van het hefboomeffect. Deze ratio moet in bij ondernemingen die voorraden hebben rond de 2 zijn.

Beleggers kunnen aan dit kengetal zien hoeveel procent van de beurswaarde uitgekeerd wordt. Hoeveel lang vermogen er beschikbaar is voor de financiering van de vlottende activa. Deze ratio geeft weer hoe de kwaliteit =betalingsgedrag van de debiteuren is. Het rendement van een aandeel is de verhouding tussen het uitgekeerde dividend en de beurskoers van het aandeel. Het werkkapitaal wordt vaak als indicator gebruikt voor de liquiditeit.