Op elkaar afstemmen van alle soorten hulp binnen de jeugdzorg en geschakeld aan de jeugdzorg.
Financiering Jeugdzorg Op elkaar afstemmen van alle soorten hulp binnen de jeugdzorg en geschakeld aan de jeugdzorg. Dit zei VROM-minister Cramer dinsdag tegen de Vaste Kamercommissie over externe veiligheid. Door medewerkers van Bureau Jeugdzorg een plek te geven in deze centra, ontstaat een betere aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg.

Buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn de afgelopen tijd gebundeld. Jongeren zijn niet altijd in een van deze hokjes te plaatsen. Het Rijksbeleid richt zich onder andere op de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin in alle gemeenten.