Opbrengsten gedeeld door gemiddeld benodigd bedrijfsvermogen.
Verhouding Eigen VermogenHet voordeel van vreemd vermogen is dat de rentepercentages lager liggen dan de percentages van de winstuitkering die aan aandeelhouders moet worden betaald. Dit is vooral van belang als het bedrijf een snelle groei doormaakt. Bedrijfswinst exclusief afschrijving op de goodwill, als een percentage van het benodigde bedrijfsvermogen, exclusief goodwill. Winst voor rente, belasting en afwaardering immateriŽle activa goodwill. Opbrengsten gedeeld door gemiddeld benodigd bedrijfsvermogen. Een corporate persbericht is nieuws dat aan de eisen voldoet voor publicatie door een bedrijf dat aan de aandelenbeurs van Stockholm staat genoteerd. Goodwill verduistert het inzicht in vermogen en resultaat. Met andere woorden; nieuws dat wezenlijk effect kan hebben op de waardepapieren van de onderneming. Het bedrag dat overblijft nadat alle kosten van het resultaat zijn afgetrokken. Winst vůůr belastingen plus betaalde rente en koersresultaten gedeeld door betaalde rente en koersresultaten.

De gemiddelde prijs van het aandeel gedeeld door de winst per aandeel. Cashflow uit bedrijfsvoering en cashflow uit investeringen, exclusief overname en afstoting van bedrijven. Bedrijfswinst plus afschrijving op materiŽle vaste activa, afschrijving op immateriŽle vaste active en aflossingen. Een persoon of een groep personen die betrokken is of betrokken kan raken bij de activiteiten van een organisatie. Opbrengsten vůůr afschrijvingen op materiŽle vaste activa, afschrijvingen op immateriŽle vaste activa en aflossingen als percentage van de omzet.