Over vier jaar leidt de afschaffing van de vervolguitkering tot enige besparing voor de Stichting.
Stichting Financiering Voortzetting PensioenverzekeringAls gevolg van het ontslag kunt u pensioenschade lijden. Pensioenopbouw kan, na ontslag, wettelijk worden voortgezet door het FVP. Het aantal werklozen met een WW-uitkering zal aan het einde van dit jaar dalen tot 193. Openbaar Vervoer hanteert doorsneepremies voor de pensioenen.

In de jaren negentig was er per saldo sprake van een vermogenstoename c. Stel, u bent op 30-jarige leeftijd in dienst getreden. Als u ontslag krijgt, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. Zo wordt een forse achteruitgang in inkomen voor uw nabestaande voorkomen. Deze voorspelling maakte het UWV, de uitvoerder van de WW, onlangs bekend. Zodra u werkloos wordt, stopt in principe uw deelneming aan de pensioenregeling van Corus. Vrijstelling van de sollicitatieplicht voor oudere Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn van groot belang voor onze samenleving. In de berekening van de hoogte van de gouden handdruk of ontslagvergoeding wordt binnen de kantonrechters formule geen rekening gehouden met pensioenschade, terwijl u wel degelijk pensioenschade kunt oplopen.