Per januari 2008 hebben Fortis Bank Nederland Holding N.
Net zoals vorig jaar verschijnt ook voor de veertigdagentijd 2008 het "Vastenblok". Alle overige aandeleninformatie wordt verstrekt door Interactive Data. Per januari 2008 hebben Fortis Bank Nederland Holding N. De Unie van Utrecht van Oud-Katholieke Kerken heeft haar streven naar eenheid al in 1889 vastgelegd in de zogeheten Utrechtse Verklaring en dat kwam . Stichting voor Internationaal en Oecumenisch Hulpwerk SIOH uit eigen middelen een . Koersdata is 15-20 minuten vertraagd volgens de regels van de beurs. Namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft de O. Vanwege het voortdurende ziekteverlof van de bisschop van Haarlem, heeft de Haarlemse Geestelijkheid in de vergadering van 30 januari jl. Dit geeft u direct inzicht in de koopwaardigheid van een aandeel. De kerk wil een bijdrage leveren aan meer rechtvaardigheid en minder armoede in de wereld.