Planbureau gemiddeld tussen de 0,75 en 2 procent op vooruit.
De vermogensgrens en de aanvullende vrijstelling gelden per persoon. Leg uit welke grafiek, A, B of C, bij de vlucht van de Globalflyer hoort. Voor 65+-ers geldt een aanvullende vrijstelling afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de grootte van het vermogen. Het vliegtuig vliegt met constante snelheid dus is de som van de krachten op het vliegtuig gelijk aan 0. Samengeteld en gedeeld door twee gemiddeld dus heeft u de grondslag te pakken. Bij fiscale partners kunnen de bedragen dus verdubbeld worden.

Planbureau gemiddeld tussen de 0,75 en 2 procent op vooruit. Het vaststellen van het totaal aan bezittingen en schulden gebeurt per 1 januari en op 31 december van het jaar. Het heffingsvrije vermogen is tussen fiscale partners vrij over te dragen. Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de afstand die het vliegtuig op de landingsbaan aflegde.

De verplaatsing is gelijk aan de oppervlakte onder de snelheids-grafiek. Een aantal bezittingen mag u buiten beschouwing laten. De overheid moet innovatie in de bouw meer stimuleren. Neem aan dat het rendement van de motor tijdens de reis constant was. Ook voor schulden bestaat er overigens een zogenaamde vrijstelling.