Provincies presteren zeer verschillend in de jeugdzorg.
Provincies krijgen een budget dat rekening houdt met de verwachte vraag naar jeugdzorg. Sociale samenhang is het cement van de samenleving. De wachtlijsten in de jeugdzorg blijven toenemen, maar niet sterker dan verwacht. Staatssecretaris Dijksma OCW trekt 70 miljoen euro uit voor de invoering van passend onderwijs aan leerlingen die door een stoornis of handicap geen gewoon onderwijs kunnen volgen. Provincies presteren zeer verschillend in de jeugdzorg. Het geld gaat onder meer naar de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen. Vanaf 2009 komt er een nieuw systeem om de jeugdzorg te financieren. Op elkaar afstemmen van alle soorten hulp binnen de jeugdzorg en geschakeld aan de jeugdzorg. Minister Rouvoet gaat de provincies met hoge wachtlijsten hierop aanspreken en vragen om een verklaring.

De naleving van de rechten van kinderen in Nederland moet beter. Jongeren zijn niet altijd in een van deze hokjes te plaatsen. Dit schrijven Unicef en Defence for Children in het Jaarbericht Kinderrechten. Minister Rouvoet reserveert 40 miljoen euro extra voor de aanpak van de wachtlijsten in 2008. Het kabinet zet zich in voor een samenleving waarin mensen kunnen meedoen en worden gewaardeerd om wie ze zijn en niet om wat ze zijn. Dat schrijft minister Rouvoet Jeugd en Gezin in een brief aan de Tweede Kamer.