Reglement van het genootschap 'Liefdadigheid naar vermogen'.
Eigen Vermogen BejaardenhuisAls trappenlopen niet meer gaat of het onderhoud van het eigen huis te veel wordt, rijst de vraag of het geen tijd wordt om te verhuizen. Stukken houdende een project voor de verbouwing van het voormalige Spinhuis tot een bestedelingenhuis voor oude armen. Uittreksel van de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Ouder Amstel betreffende huizen en erven, eigendom van het R. Stukken betreffende het verhuren van een kelder in de Jonkerstraat, een huis op de Brouwersgracht, een huis over de Kolk, een achterhuis in de Kalverstraat en een perceel land in de Ronde Hoeppolder. Het heffen van schenkingsrecht vindt plaats als u reeds tijdens leven vermogen overdraagt. Stukken betreffende aanmerkingen op enige collectanten. Vanaf 1880 heeft het een eigen grootboek, terwijl er een eigen balansboek is van 1878 tot 1898. Rekest aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam om de eigendommen van geestelijke instellingen aan de wettige eigenaars te laten.

Eigendomsbewijzen van aandelen in de societeit van eigendomvan de plantage 'Twijfelachtig in Suriname'. Stukken betreffende de invoering van collecten ten behoeve van de armen in de Amsterdamse R. Eigendomsbewijzen en stukken betreffende het onderhoud en de exploitatie van de woningen en landerijen in Alkemade, Esselijkerwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond en Woubrugge. Stukken betreffende schenkingen en legaten ten behoeve van de armen. Oude-Armenkantoor van de fundatie ten behoeve van de huisjes in de Walenweespoort, bestaande uit oudeigens van huizen in de St.

De overdracht van de eigen woning is een veel besproken onderwerp op het notariskantoor. Archief van het Rooms-Katholiek Oude-Armenkantoor en R. Reglement van het genootschap 'Liefdadigheid naar vermogen'. Stukken betreffende het aansporen tot het geven van bijdragen. Tekening van de verbouwing van een huis aan de Plantage Prinsenlaan naast 'St. Het eerste journaal dateert van 1659, het eerste balansboek van 1691. Als beginjaartal van de inventaris werd 1632 gekozen, omdat men van die tijd af van een echte administratie kan spreken. Stukken betreffende de oprichting en exploitatie van het Swigtershofje.

Kladkasboek van de woensdagen, waarop het kantoor was gesloten. Stukken betreffende de Dubbele Pleziertuin in de Plantage, genaamd de Westster en Laanensigt. Stukken betreffende de bouw, verbouw en exploitatie van hethofje Kalvergang. Obligaties ten laste van zes koffieplantages in Suriname. Stukken betreffende de obligaties ten laste van de plantages Roosenburg en Monbyoux in Suriname. HypothekenEen Rabobank hypotheek past zich aan aan de veranderingen in je leven.

Stukken uit de nalatenschap van Johannes Kleiner, betreffende de aanspraken van de familie Wirtz op de nalatenschap vanPaul Wirtz, veldmaarschalk der Verenigde Nederlanden. Stukken betreffende een huis en erf op het Rokin 63 en een huis en erf in de Wijde Lombardsteeg 1. Stukken betreffende de pogingen van collectanten tot vrijstelling van dienst in en contributies aan de gewapende burgermacht. Biro-web, het woord zegt het al, gemaakt met pen en papier en dan op het Internet gezet. Stukken betreffende een tuin en huis aan de Plantage Muidergracht.

Oude-Armenkantoor en regenten van de beide Huiszittenhuizen over de opbrengst van de boedels der wederzijdse bedeelden. Stukken betreffende de prijsvraag voor het ontwerp van een gesticht tot huisvesting en verpleging van R. Stukken betreffende de opgaven van de inrichting, de inkomsten en de uitgaven van het R. Stukken betreffende de relaties van regenten met de door hun bedeelden bezochte stadsarmenscholen. Stukken betreffende de overeenkomst tussen regenten van hetR.