Rendement over het eigen vermogenDit is een variant op het rendement van het totale vermogen.
De omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. Goed moneymanagement is van levensbelang voor zowel beroepsspelers als beleggers en traders. De debiteurentermijn geeft een indicatie in aantal dagen van het betaalgedrag van klanten. Beroepsspelers hebben daarom meestal een flinke hoeveelheid technieken in hun geestelijk bagage, maar veel beleggers weten er nauwelijks iets van, opmerkelijk genoeg. Normaal gesproken ligt de omlooptijd van debiteuren gemiddeld tussen de dertig en zestig dagen. Hiermee kan je de koersen van aandelen met elkaar vergelijken. Liquide middelen zijn activa in de vorm van chartaal of giraal geld of andere beleggin-gen die direct in geld kunnen worden omgezet. In de praktijk nemen we vaker een norm van bijvoorbeeld 2, omdat er sprake kan zijn van dubieuze debiteuren of incourante voorraden. Productie op bestelling, meestal per stuk, maar het kan ook in grote aantallen. Loop eens door uw meest recente balans en ga de volgende aandachtspunten na.

Dat technische analyse een geweldig hulpmiddels is voor het voorspellen van de beursbewegingen zal een ieder be-amen die er actief mee heeft gewerkt. De nettowinst is de winst na interest en belasting. De current ratio moet dus minimaal de waarde 1 hebben om alle kortlopende schulden te kunnen aflossen. Op soortgelijke wijze kunnen we de omloopsnelheid en omlooptijd van bijvoorbeeld vaste activa en van voorraden berekenen. Bedenk echter wel dat u de gegevens op uw balans kunt gebruiken als nuttige stuurinformatie. We hebben het dan al snel over de begrippen omlooptijd en omloopsnelheid. Ook als dat niet op bestelling, maar op voorraad gebeurt, zoals bij kunstwerken. Investeringen die voor eigen rekening zijn gedaan, derhalve exclusief leasing.