Rendementen volgens de berekening van Tijd Beursmedia.
Eigen Vermogen In Het EngelsZoals te zien is staan op de resultatenrekening kosten aan de debetzijde en opbrengsten aan de creditzijde, dit verschilt met de balans. Voor deze activiteit is een bepaald bedrag gerekend dat gebruikt mag worden. Deze ratio drukt uit in hoeverre de organisatie in staat is om zijn schulden te betalen. Dit is een van tevoren vast gestelde activiteit die uitgevoerd moet gaan worden. Ook de totale balanswaarde zegt iets over de gezondheid van de instelling. De balans is een momentopname van een overzicht tussen de bezittingen van een instelling en de manier waarop de bezittingen zijn gefinancierd. Vaste Activa; dit zijn de gebruiksmiddelen die langer dan een jaar meegaan, zoals gebouwen, inventaris meubels, computers e.

Dit wordt dan nog steeds aan de linkerzijde gezet, maar dan als negatief saldo. Certificaten van aandelen Triodos Bank vormen al sinds onze oprichting in 1980 een solide belegging. Ten behoeve van de berekening wordt verondersteld dat de uitgekeerde dividenden worden herbelegd.

Voor deze reserves bestaat dus geen verplichting op grond van wet of statuten om deze aan te houden. Rendementen volgens de berekening van Tijd Beursmedia. Vorderingen; dit zijn de geldbedragen die de instelling nog te goed heeft de zogenaamde debiteuren, bijvoorbeeld collegegeld, subsidies e.