Rentabiliteitswaarde is ook een boekhoudkundig begrip.
Boekhoudkundig RentabiliteitOp bais van de interne rentabiliteit is echter project c het voordeligste. De werkgever kan dagelijks de resultaten volgen van de werknemers, die studeren bij Hogeschool NTI. Is de uitkomst hoger dan nul dan verlagen we de rentewaarde. Erkende opleidingen, die afgestemd zijn op de wensen van het bedrijfsleven. We vullen die optelsom in met verschillende rentewaarden. De praktijktrainingen zijn verplicht en zijn inbegrepen bij het lesgeld *. Per opleiding kunnen er nog aanvullende eisen worden gesteld.

Het voorzien in de behoefte aan externe informatie van interne en externe klanten ten aanzien van bovengenoemde activiteiten, rekening houdend met de daarvoor gestelde wettelijke en maatschappelijke normen en kaders. Immers ander kon men zich de moeite besparen en het geld op de bank laten staan. Is de uikomst kleiner dan nul dan verhogen we de rentewaarde. We maken een schrijven een optelsom uit van alle contante waarden in elk jaar. Voor het onderdeel stage kunt u in veel gevallen uw werkplek als stageplek gebruiken mits de te verrichten werkzaamheden aansluiten op de door u gevolgde opleiding. Gedurende de looptijd van het project is de jaarlijkse winst gelijk aan de cashflow minus de afschrijvingen. Alle bedragen worden aan het eind van het jaar betaald of ontvangen. Het voorzien in en verwerken van informatie ten behoeve van de duurzame besturing van bedrijfsprocessen. Is dat niet ideaal? U hoeft geen maanden te wachten totdat de opleiding van uw keuze van start gaat. In het laatste jaar moet bovendien de restwaarde worden afgetrokken, maar die is hier niet aanwezig. Met behulp van een spreadsheet is dit een fluitje van een cent, maar met de voorbeelden is dat ook zonder te doen.

Door interpolatie proberen we zo dicht mogelijk bij nul te komen. Bij alle HBO-opleidingen maken praktijktrainingen onderdeel uit van de opleiding. Wat wij wel kunnen is de toekomst realistisch benaderen.