Rugzak' werd al eerder een andere manier van financiering voorgesteld.
Leerlinggebonden FinancieringRugzak' werd al eerder een andere manier van financiering voorgesteld. Het kind neemt dit budget als het ware in een Rugzakje met zich mee. Gegevens over de onderwijsbeperking ten gevolge van de handicap of ziekte. Gegevens over extra hulp die in het verleden is ontvangen. Binnen drie maanden stellen de school en de deelnemer een handelingsplan op dat beiden ondertekenen. Verder hebben ouders meer inspraak in het onderwijs aan hun kind omdat zij samen met school een handelingsplan voor hun kind moeten opstellen. Indien u over Microsoft Word beschikt, wordt het document automatisch in een nieuw venster geopend.

In alle andere gevallen wordt er een downloadvenster gestart, waarmee u het bestand kunt downloaden naar uw computer. Indien een leerling niet in aanmerking komt voor lgf dient bekeken te worden welke alternatieven er dan zijn. Uw kind vormt bovendien geen uitzondering meer ten opzichte van andere kinderen en dat bevordert over het algemeen de integratie en het welzijn van kinderen. Dit cluster heeft een eigen regeling en valt buiten de LGF-regeling. Dit geldt zowel in het speciaal onderwijs als in het regulier onderwijs met een rugzak. In dit handelingsplan staan de extra activiteiten van de school en de ambulante begeleidingsdienst beschreven.

Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden.