Solvabiliteit zegt iets over de kredietwaardigheid en reserves van een bedrijf.
De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans is de solvabiliteit. Bij koop en verkoop van bedrijven zijn onderhandelingen van cruciaal belang. Solvabiliteit zegt iets over de kredietwaardigheid en reserves van een bedrijf.

In 1969 zijn er ruim een half miljoen Amerikanen in Zuid-Vietnam. Ten eerste vanwege de op risico gebaseerde benadering. Het vermogen om aan alle financiŽle verplichtingen te kunnen voldoen. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Procedures beoordeling voor deelname aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Veelal wordt gekeken naar de hoogte van het eigen vermogen, alsmede de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van de totale bezittingen of schuldenlast. Eigen vermogen gedeeld door vreemd vermogen of eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen. Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen.