Steeds meer banken stappen over van offline bankieren naar Internet Bankieren.
Offline BankierenUiteraard heb je wel een Internetverbinding nodig om de gegevens te downloaden vanuit Internet Bankieren van je eigen bank. Het is zo uitgebreid dat je gewoon niet meer weet wat je moet doen. Nu is het importbestand aangepast en kunt u het wel importeren in Davilex Bank Offline. Ik vind het wel zeer onterecht dat u op basis van deze twee in feite onterechte kleine punten van kritiek het hele programma zo'n slechte beoordeling geeft. Door deze overgang valt op langere termijn de ondersteuning op het gebruik van een offline pakket vaak weg uit het assortiment . Onder Help staat een soort handleiding NL, waarin de verschillende onderdelen worden toegelicht Het wijst de weg grotendeels vanzelf. Statistiek is een lastig vak, zeker als het om veiligheid gaat. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden.