Stel samen met uw geldgever een leenovereenkomst op.
Onderneming En Financiering Overnames, fusies en splitsingen van bedrijven zijn complexe processen, die veel tijd enaandacht vragen. Bedrijfsrecherche diensten die fraude stoppen en voorkomen. Er is ook sprake van een schenking als u een lening bent aangegaan waarbij de rente lager is dan de marktrente.

Vaak moet al snel een beroep gedaan worden op de deskundigheid van anderen. Het zegt iets over het risico dat je bereid bent te nemen en over het vertrouwen dat je hebt in het slagen van je bedrijf. Stel samen met uw geldgever een leenovereenkomst op. Niet alle geldgevers komen in aanmerking voor deze regeling. De inbreng van eigen middelen is ook belangrijk bij het krijgen van leningen.