Stichting Financiering Volkskerstzang Eindhoven te Nuenen (Gemeente Nuenen c.
Stichting FinancieringRotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Het is een ander begrip dan het begrip dienstjaren. Het eerste half jaar van uw werkloosheid bouwt u dus geen pensioenrechten op. Openbaar Vervoer hanteert doorsneepremies voor de pensioenen. Als gevolg van het ontslag kunt u pensioenschade lijden. Amsterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Index voor adressen welke binding hebben met de beroepsvisserij en scheepvaart.

Er geldt een eenmalige wachtperiode van een half jaar. Als u ontslag krijgt, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. Zodra u werkloos wordt, stopt in principe uw deelneming aan de pensioenregeling van Corus.

In de berekening van de hoogte van de gouden handdruk of ontslagvergoeding wordt binnen de kantonrechters formule geen rekening gehouden met pensioenschade, terwijl u wel degelijk pensioenschade kunt oplopen.