Stille vennoten zijn slechts geldelijk te de onderneming betrokken
Vastgoed is een gecompliceerd rechtsgebied dat te maken heeft met betrekkingen die aan onroerende zaken smeug zijn, tussen bedrijven, particulieren en overheid. Dit betekenen maar niet dat werkgever werknemer negen maanden na de overgang nog steeds mogen tewerkstellen in de niet passende taak van filiaalmanager. Het is van aandacht in dat kwestie in ieder probleemgeval een bodemonderzoek te wensen waaruit volgt dat er geen sprake is van milieuverontreiniging, danwel een vrijwaring te vragen voor eventuele aanspraken van derden. Het belevenis leert dat werkgevers, diegene zichzelf bemoeien overheen hun werknemers, ervoor beloond worden.

Na een bedrijfsovername heeft werknemer het werkzaamheden indien filiaalmanager aangevangen, maar weigert de bijbehorende arbeidscontract te ondertekenen, omdat zoals zijn opvatting geen sprake was van een passende gelijkwaardige functie. Wanneer hieruit een aanvaring ontstaat, is directe band van partijen erbij het vinden van een oplossing, een bijzonder voordeel. Doorheen "versoepeling" van het ontslagrecht is ook de verkorte procedure gedurende het CWI in aangelegenheid van bedrijfseconomisch ontslag overbodig geworden. Een specifiek probleem is het risico van de milieuverontreiniging. Erbij Moree Gelderblom Advocaten zijn voorts te het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten werkzaam. In ding van een surséance van honorarium wordt naast de Rechter-Commissaris doorheen de rechtbank een bestuurder benoemd.