Stimuleer hybride financiering mix van eigen en vreemd vermogen.
Banken, overheid, branches en ondernemers moeten meer doen om het aantrekken van vreemd kapitaal voor het mkb te vergemakkelijken. Hoe vernieuwender je bent, hoe meer regelingen er zijn waar je aanspraak op kunt maken. Stimuleer hybride financiering mix van eigen en vreemd vermogen. BankInnovatieve ondernemingen zijn een grote onzekerheid voor de bank omdat er nog weinig bekend is over de branche en de markt. Als je binnen je onderneming een nieuw idee ten uitvoer wilt brengen zul je vaak geld nodig hebben. Ben je al enkele jaren ondernemer dan is de kans op krediet groter, aangezien je kunt bewijzen dat je een trackrecord hebt.

Soms biedt het starten van een eigen bedrijf goede mogelijkheden om weer terug te keren in het arbeidsproces. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Bij onvolledige informatie kunnen wij u niet goed van dienst zijn.