Ten minste 40 procent van de middelen kan hieraan worden uitgegeven.
Een wezenskenmerk van een pensioenfonds is dat er sprake is van een collectiviteit. Digitale ontwikkelingen kunnen daaruit worden gefinancierd. Als een werknemer 4 dagen werkt en 1 dag verlof uit de levensloopregeling geniet, bouwt over die ene dag geen pensioen meer op. Werkgeversbijdrage ook uitbetalen aan niet-deelnemer; belast. De portefeuille van financiers is in de afgelopen jaren uitgebreid. De Hiv Vereniging gaat meer over op projectmatig werken en financieren. We hebben een heel duidelijk ontwerp nodig dat ervoor zorgt dat er echte communicatie gaat plaatsvinden, van beneden naar boven, tussen de eigenaren en de Commissie.

Met deze werkwijze wordt voorkomen dat twee keer een wetsvoorstel moet worden aangepast. Het is belangrijk dat de huidige regelingen niet worden afgeschaft. Spaarfondsenwet en moet aan alle wettelijke vereisten voldoen die voortvloeien uit deze wet. Wij kunnen namelijk niet accepteren dat ngo’s en andere bij Life betrokken partijen benadeeld worden. Er moet over nagedacht worden op mondiaal niveau, daar is de Europese Unie altijd heel duidelijk over geweest, en in het zesde actieprogramma milieu komt dat ook op elk gebied tot uiting. In deze nota zullen de verschillende vragen per onderwerp worden beantwoord. De Commissie kan de reeks amendementen gericht tegen het gedelegeerde programmabeheer niet aanvaarden. Andere vormen van verlof mag de werkgever weigeren, zoals bijvoorbeeld verlof voorafgaand aan pensioen. Zodra over allerlei details meer bekend gemaakt wordt, komt deze informatie in een herzien document.

De inkomsten van leden en abonnementhouders zijn vrijwel gelijk gebleven. Fonds de zorg uit of het inkomsten niveau wel op peil blijft. De leden van de VVD-fractie vragen om de voorgestelde fiscale behandeling van VUT-regelingen nog een keer te verduidelijken aan de hand van een aantal voorbeelden. De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de aanvullende vragen van de leden van de fracties van het CDA, de PvdA, de VVD, GroenLinks, D66 en de SGP. Zo wordt de rol van het huisfonds ook concreet vastgelegd. Mogelijkheden voor de komende jaren worden verkend. Een bouwvakker van 50 jaar oud, heeft 25 jaar gewerkt en verdient 2500 bruto per maand.