Tenslotte wordt het rapport afgesloten met mijn conclusie.
Kostenvoet Van Het Eigen VermogenDe liquiditeit van de Level I ADRs en de RADRs is zeer laag. Daarnaast speelt de tijdshorizon een belangrijke rol. De problemen omtrent verslaggeving vormen het grootste bezwaar. Beschermingsconstructies zijn als zesde punt te noemen. Dit zal het vertrouwen in de onderneming en het management doen toenemen. De ongesponsorde vorm komt tegenwoordig nauwelijks nog voor.

Tenslotte wordt het rapport afgesloten met mijn conclusie. Als derde kunnen de transactiekosten genoemd worden. Het gaat hierbij met name om de vraag hoe de kasstromen zo objectief mogelijk voor de toekomstige periode voorspeld kunnen worden. De ADRs kunnen op dezelfde manier worden verhandeld als elk ander aandeel. Vanzelfsprekend zal crosslisting hier niets aan veranderen. Een gesegmenteerde aandelenmarkt is niet per definitie inefficiŽnt. Natuurlijk speelt ook de lengte van de onderzochte periode een evidente rol. De informatie voorziening vormt het vijfde obstakel.

Er zijn globaal zeven oorzaken voor segmentatie aan te wijzen. Als laatste valt een te kleine thuismarkt te noemen. Tevens zal dan aangeven worden op welke manier deze aanpassingen in de analyse dienen te worden opgenomen. Er volgt wel een notering aan een officiŽle Amerikaanse aandelenmarkt. Hierdoor zullen nationalistische gevoelens minder kans krijgen. Vervolgens zullen de probleemstelling en de waarde effecten besproken worden. Ook regelgeving speelt een belangrijke rol bij marktsegmentatie.