Test uw kennis! Zeven vragen over het nieuws van de afgelopen dagen.
Belasting Over Eigen VermogenVermogen dat de bank van u kan vorderen bij een faillissement. Dividend gedeeld door de gemiddelde prijs van de genoteerde aandelen. Het aantrekken van vermogen door ondernemingen, bijvoorbeeld door het uitgeven van aandelen. Voor het aanhouden van deze pot door de bank betaalt u provisie. In dit geval wordt de post vorderingen niet gevuld, maar gesplitst in handelsdebiteuren en overige vorderingen. Originele jaarrekeningen zijn vrijwel direct na de deponering bij de kamer van koophandel beschikbaar op internet. Het vermogen van een bedrijf om op korte termijn aan haar financiŽle verplichtingen te kunnen voldoen waarbij de voorraden buiten beschouwing gelaten worden, omdat in de waarde van de voorraden doorgaans onzekerheid schuilt. Het bestaan van de vennootschap komt dus niet in het gedrang bij het overlijden van een vennoot.

KapitaalbelastingDe holding betaalt een vaste belasting van 0. De gemiddelde prijs van het aandeel gedeeld door de omzet per aandeel. Een vennoot kan echter als loontrekkende van de vennootschap zijn ingeschreven. Welke ook uw keuze is u doet er goed aan advies in te winnen van een notaris, een bedrijfsadviseur of een andere deskundige. Een lager kengetal van de gouden balans brengt een hogere liquiditeit met zich mee.

Voor een groot aantal formeel buitenlandse vennootschappen geldt eveneens een publicatieplicht. De kosten voor de nieuwe auto zijn de leasekosten en brandstof. Niet de gewoonte bij banken; die willen vooraan staan. De oprichting vereist ook de tussenkomst van een notaris, de nodige financiŽle middelen, een financieel plan, statuten, verslag van bedrijfsrevisor, enz. De uiteindelijke verkoop na een executoriaal beslag. Te betalen bedragen met een termijn van langer dan ťťn jaar.

Wel is het bij leasen van belang om redelijk te schatten hoeveel kilometers u jaarlijks rijdt. Een onderhandse lening wordt als laatste in de rij terugbetaald bij een faillissement. Een lening waarvan de laatste aflossing veel groter is dan de voorgaande. Vergoeding voor de ruimte die uw effecten innemen in de databestanden van de bank. Daarenboven kunnen reeds vooraf passende maatregelen worden genomen om de continuÔteit in het beheer van de onderneming veilig te stellen. Geld dat u tegen een bepaalde interestvergoeding voor een vastgestelde termijn bij een bank stalt. Verkoopt u uw oude woning en koopt u een nieuwe goedkopere woning, dan mag u tot maximaal het bedrag van uw oude hypotheek fiscaal aftrekbaar lenen. Bij het sluiten van een lening checkt de bank uw gegevens.

Deze lening is geschikt als u in de toekomst extra cashflow verwacht. Heeft u al een jaarrekening ingezien? Installeer dan vandaag nog de Reader en vraag de jaarrekening opnieuw op. Omdat de bank een krediet stand-by heeft, mag u alvast een provisie betalen. Op dit moment zijn er geen items in deze categorie. De continuÔteit van een onderneming is vooral in familiebedrijven een belangrijke factor.

Geeft de gemiddelde tijd aan in dagen tussen ontstaan en innen van vorderingen; de kwaliteit van debiteuren correleert met de omlooptijd. Het kan voorkomen dat u problemen ondervindt bij het inzien van de originele jaarrekeningen. Door deze omrekening kunnen er afrondingsfouten ontstaan. Met lichte dwang van de rechtbank goederen of geld bij uw niet betalende debiteur ophalen. Deze post is de uitkomst van alle posten die in het categorale en het functionele model boven deze post staan. Het is het verschil tussen de voorraad aan het begin van het jaar en die aan het eind van het jaar. Geeft aan hoeveel maal de vaste activa omgezet wordt.