Tip! Voor fiscaal aantrekkelijke overdracht van de eigen praktijk.
Vrij Eigen VermogenTip! Voor fiscaal aantrekkelijke overdracht van de eigen praktijk. Het rekenkundig gemiddelde van de jaarlijkse uitkeringen en de slotuitkering. Wanneer u een eigen praktijk heeft die u alvast wilt overdragen aan een van uw kinderen, gelden speciale fiscale faciliteiten. Bijvoorbeeld de belasting hanteert deze visie ten principale. Zodoende zijn zij vrij verhandelbaar op de effectenbeurs. Hiervoor worden ook de termen index of indexering gebruikt.

Koopsom van het vastgoed inclusief alle gemaakte kosten. Voor een deel van de waarde van uw praktijk behoren kwijtschelding en uitstel van betaling over schenkingsrechten tot de mogelijkheden. Waarde die op een aandeel of obligatie staat vermeld. Het is het bedrag waarvoor deze stukken in de boekhouding van de onderneming zijn opgenomen. Voor het kaderprogramma is 3,621 miljard euro beschikbaar. Tip! Voorkom dat uw partner aansprakelijk wordt gesteld.

Heeft u een verzekering afgesloten die ook uitkeert bij overlijden van u of uw huwelijkspartner? Dan is successiesplitsing van de premie aanbevolen. Dirk Boogmans wordt benoemd tot nieuwe Directeur-Generaal van GIMV. TeXDict begin 39158280 55380996 1000 600 600 samenvatting. Zo voorkomt u dat de uitkering belast wordt met successierechten. Notering van Barco Industries op de Brusselse beurs.