Uw maandlasten blijven gelijk, of de rente stijgt of daalt.
Rente FinancieringDe rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Indien de rente daalt, wordt de aflossingsperiode ingekort en op het moment dat de rente stijgt, stijgt de aflossingsperiode mee. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Uw maandlasten blijven gelijk, of de rente stijgt of daalt. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling.

Met behulp van gecombineerde installaties als kapitaal, inkomen en rente wordt een bouwhypotheek gecalculeerd. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn.