Vaak bestaat een groot deel van hun inkomsten uit particuliere giften.
Gift Fiscaal AftrekbaarHet rekeningnummer voor giften is 454000 ten name van Amnesty International, Amsterdam. Op uw attest ziet u het totale bedrag dat u in het voorgaande jaar schonk aan Plan BelgiŽ. Vrije giften zonder bestemming komen ten goede aan initiatieven met de meest dringende nood. Enkel dankzij uw steun kunnen we onze acties voeren. Bijdragen zijn alleen aftrekbaar in het jaar van de daadwerkelijke schenking. De goede doelen hoeven daarover zelf geen belasting te betalen. Alleen giften aan instellingen die een algemeen nut beogen, kunnen voor aftrek in aanmerking komen. Vaak bestaat een groot deel van hun inkomsten uit particuliere giften. Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.

Het spreekt voor zich dat u het recht hebt zelf aan te duiden voor wat of voor wie uw gift of schenking bestemd is. Als u bij de opmerkingen aangeeft dat het bedrag voor aanschaf collectebonnen is, dan melden wij dit aan de desbetreffende kerkelijke instelling. Om volledig onafhankelijk te zijn,weigeren wij elke subsidie van overheden of giften van de industrie. Heeft u sympathie voor ons werk? Dan wilt u ons wellicht ook daadwerkelijk steunen. Bij een schenking aan een goed doel is een maximaal bedrag per twee jaar vrijgesteld van schenkingsrecht.

Bij een schenking krijgt de overdracht een offi cieel karakter door een akte voor de notaris. Even geduld aub, de meest actuele informatie en links worden nu geladen. Omdat die laatste het meest voorkomen beginnen we daarmee. Er is al veel gedaan, maar er moet nog veel meer gebeuren. Dergelijke steun geeft ons zekerheid voor de toekomst. Een legaat is een eenvoudige manier om de Stichting te steunen.