Vermogen dat de bank van u kan vorderen bij een faillissement.
Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. Koopsom van het vastgoed inclusief alle gemaakte kosten. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Geld dat u tegen een bepaalde interestvergoeding voor een vastgestelde termijn bij een bank stalt. Na een aanbetaling bent u economisch eigenaar en ligt het economisch risico ook bij u. Hiervoor worden ook de termen index of indexering gebruikt. Het rendement ofwel de rentabiliteit over uw totale vermogen geeft antwoord op de vraag hoeveel winst uw bedrijf maakt in relatie tot de hoeveelheid geld die in uw bedrijf is gestoken. Het aantrekken van vermogen door ondernemingen, bijvoorbeeld door het uitgeven van aandelen. Terugbetaling van deze lening vindt bij faillissement of liquidatie pas plaats nadat andere schuldeisers zijn terugbetaald.

De belasting over de waarde van aangetrokken vermogen in een Nederlandse bv of nv. De uiteindelijke verkoop na een executoriaal beslag. Na de laatste betaling bent u tevens juridisch eigenaar. De verscheidenheid aan regels biedt aan de andere kant interessante mogelijkheden voor ondernemingen. Een rente die normale mensen niet zonder schaamrood op de kaken durven te vragen.

Leasing is een vorm van korte tot middellange 1-5 jaar financiering van bedrijfsgoederen. Dit is een goede graadmeter voor de vraag hoe financieel gezond uw bedrijf is. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Door het fiscale voordeel worden de nettolasten van deze hypotheek steeds hoger. Hiermee verklaart u, dat u niet meerdere hypotheken op uw pand zult afsluiten. Hiermee kunt u letterlijk op de allerlaatste dag uw belastingen betalen.

Een corporate persbericht is nieuws dat aan de eisen voldoet voor publicatie door een bedrijf dat aan de aandelenbeurs van Stockholm staat genoteerd. Het geleidelijk aflossen van schulden of terugbetalen op of inkopen van aandelen of obligaties. Een veel voorkomende betalingskorting is 2 procent indien binnen 8 dagen wordt betaald. Bij een emissie inschrijven voor een groter bedrag dan u in feite wilt hebben, in de hoop dat u bij overtekening het gewenste bedrag krijgt toegewezen. Het saldo van de actuele waarde van bezittingen exclusief goodwill en schulden van een bedrijf. Het bedrag van een lening dat na gedeeltelijke aflossing nog openstaat. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Als u tijdelijk twee panden bezit, bijvoorbeeld tijdens een verhuizing, kunt u met deze tijdelijke lening beide huizen betalen.

Een van de voorwaarden is dat de totale hypotheeksom maximaal euro 250. Met deze leveringsconditie betaalt uw klant alle kosten vanaf het moment dat de goederen uw bedrijf verlaten. Omdat de bank een krediet stand-by heeft, mag u alvast een provisie betalen. Rekeningcourantkrediet dat doorlopend beschikbaar is. Meest voorkomende gasvormige stof in de atmosfeer die bijdraagt aan het broeikaseffect.